SWAN


天鹅系列是一款简单明了的桌椅配套,他拥有天鹅一般的优雅线条.就如同我们希望定义的8小时生活态度: 简洁,高效,清晰,优雅.

椅子/ 吧椅 / 沙发

SWAN barstool


尺寸:W480 D480 H795

SWAN chair


尺寸:W530 D530 H815

SWAN  sofa


尺寸:W700 D770 H810

SWAN barchair


尺寸:W510 D470 H1010 

SWAN  sofa 2.0


尺寸:W700 D900 H815

桌子 / 吧桌

SWAN bartable


尺寸:W1400 D500 H1100

SWAN  table


尺寸:W1600 D800 H750